TC Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İstihdam Duyurusu 2

muhasebeSağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi Kapsamında Muhasebe Uzmanı İstihdamı Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 adet “Muhasebe Uzmanı Danışmanlık Hizmeti (Tam zamanlı) alınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) bir ikraz temin edilmiştir.  Bu İkraz kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı‘nda istihdam edilmek üzere Muhasebe Uzmanı alınacaktır.

Son Başvuru Tarih ve Saat : 09.10.2014

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI     Strateji Geliştirme Başkanlığı

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA MUHASEBE UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

İkraz No: 7717-TU

Proje Adı: Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi 

Proje Süresi: Haziran 2009 – Mayıs 2015

Başvuru Kodu: SSYYDP/SGB/2014/CS/A.4.2.2/IC/02- Muhasebe Uzmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 22.09.2014

Son Başvuru Tarih ve Saati: 09.10.2014

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi  kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) bir ikraz temin etmiştir.

 

Bu İkraz kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere Muhasebe Uzmanı alınacaktır.

 

Beklenen Hizmetler:

Danışmandan aşağıda belirtilen hizmetler beklenmektedir.

 • Döner sermayeli işletmelerin mali yapılarının izlendiği Tek Düzen Muhasebe Sisteminden (TDMS) ,  Saymanlıklardan, bağlı kurum ve kuruluşlar ile ödenek planlama gibi birimlerden elde edilen verilerin Uluslar arası kabul görmüş muhasebe temel ilkelerine ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Standartlarına uygun olarak derlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve uygulamada ortaya çıkan/çıkabilecek sorunları çözümlemek
 • Söz konusu temel ilkelere uygun olarak TDMS’ ye girilen verilerin doğruluk ve güvenirliliğini kontrol etmek, bu verileri konsolide ederek tablolaştırmak ve ilgililere sunmak
 • Bakanlığa bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşların mali yılsonu itibariyle saymanlık düzeyinde muhasebe işlemlerinin en alt düzeyde kontrol edilerek kapatılmasını, kesin mizan fişi ile kapanış fişinin kurum bazında sistemde oluşturulması.
 • TDMS’nin sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediğinin takibini yapmak, sistemde oluşan sorunları ve kullanıcı hatalarından kaynaklanan hatalı işlemleri tespit ederek çözümlemek
 • Bakanlığa bağlı döner sermayeli işletmelerimizin TDMS programından alınan gelir-gider, borç-alacak, bilgi formlarını uluslararası genel kabul görmüş analiz teknikleri kullanarak oluşturmak ve değerlendirip ilgili kişilere sunmak.
 • Aylık gelir-gider, ek ödeme ve stok raporlarını hazırlamak.
 • Program geliştirme ve yeni hesap planına yönelik çalışmalarda bulunmak.
 • Alanı ile ilgili gerektiğinde eğitim vermek.

 

 

 

 

 

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler,  Maliye, İktisat ve İşletme bölümlerinin birinden mezun olmak.
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) Belgesine Sahip olmak.
 • Finans, Maliye, İşletme ve ilgili alanlarda, Devlette veya özel sektörde, en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bu çalışmaları belgelemek.
 • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmak.
 • MS Office programları konusunda deneyim sahibi olmak.
 • Belgeleri okuyup analiz edebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak.
 • İyi iletişim becerisi sahibi ve ekip çalışmasına uyumlu olmak.

 

BAŞVURULAR

 

 Strateji Geliştirme Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren,Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Kodunu: SSYYDP/SGB/2014/CS/A.4.2.2/IC/02- Muhasebe Uzmanıiçeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 09.10.2014 tarihinde saat 18:00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla (veya elden, posta, kargo ile) ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi

No:102 Oda No: B1-10

Balgat / ANKARA

 

e-mail adresi: sgbidari@gmail.com

 


kaynak : saglik.gov.tr

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*