Iman | Ogreniyoruz.Org

iman

İmanın Kısımları


İman iki kısma ayrılır: 1. İcmalî îman, 2. Tafsilî îman. İcmâli İman Ne Demektir? Peygamberimizin Allah’tan alıp haber verdiği şeylerin hepsine birden, topluca inanmak demektir. Bir kimse, mânâsını bilerek ve kabûl ederek: “Lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlüllah” dese icmalî olarak îman etmiş olur. Bu cümleye, Kelime-i Tevhid denir. Mânâsı şudur: Lâ ilâhe illâllah: Allah’dan başka hiçbir ilâh ve hakikî ma’bud yoktur. Muhammedün resûlüllah: Muhammed (asm), Allah’ın Resûlü ve Peygamberidir. Tafsilî İman Neye Denir... Devamini Okuyun

Share This: