İmanın Kısımları

İman iki kısma ayrılır:

1. İcmalî îman,

2. Tafsilî îman.

İcmâli İman Ne Demektir?

Peygamberimizin Allah’tan alıp haber verdiği şeylerin hepsine birden, topluca inanmak demektir.

Bir kimse, mânâsını bilerek ve kabûl ederek:

“Lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlüllah” dese icmalî olarak îman etmiş olur.

Bu cümleye, Kelime-i Tevhid denir. Mânâsı şudur:

Lâ ilâhe illâllah: Allah’dan başka hiçbir ilâh ve hakikî ma’bud yoktur.

Muhammedün resûlüllah: Muhammed (asm), Allah’ın Resûlü ve Peygamberidir.

Tafsilî İman Neye Denir?

Peygamberimizin Allah’tan haber verdiği şeylerin herbirini delilleriyle bilip inanmaktır. Diğer bir ifadeyle, dinin zaruriyatını bütün tafsilât ve teferruâtıyla öğrenip tasdik etmek demektir.

Kaynakça:www.sorularlaislamiyet.com

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*