Asp.Net | Ogreniyoruz.Org

Asp.Net

ASP.NET Nedir?


aspnet

ASP.NET nedir düşünceleriyle aramalar yapan, konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen okurlarımızın isteği üzerine konu hakkında bir derleme yaptık. ASP.NET, Microsoft firması tarafından geliştirilmiş bir web uygulama teknolojisidir. Dinamik web sayfaları, web uygulamaları ve XML tabanlı web hizmetleri geliştirmek için kullanılır. Yine Microsoft tarafından geliştirilen .Net çatısı’nın (framework) parçasıdır. ASP teknolojisinin devamı olarak sürülmüştür fakat ASP için artık destek verilmemektedir. İsim benzerliği sizi yanlış yönlendirmemelidir. Zi... Devamini Okuyun

Share This:

[ASP]Kod Göster Kodu


74

  <!–  http://www.kodmerkezi.com –> 2 <% 3 whichfile=server.mappath(“default.asp”) 4 5 Set fs = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) 6 Set thisfile = fs.OpenTextFile(whichfile, 1, False) 7 8 counter=0 9 do while not thisfile.AtEndOfStream 10 counter=counter+1 11 thisline=thisfile.readline 12 response.write server.htmlencode(thisline) & ”<br>” 13 loop 14 15 thisfile.Close 16 set thisfile=nothing 17 set fs=nothing 18 %> 19 20 <!–  http://www.ko... Devamini Okuyun

Share This:

[ASP]Resim Tumblr Yapma


74

  1 <!–  http://www.kodmerkezi.com –> 2 3 ‘Form Sayfanız: 4 5 <form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”resim_yukle.asp” ENCTYPE=”multipart/form-data” > 6 <input type=”file” name=”file” /> 7 <input name=”Submit” type=”submit” /> 8 </form> 9 10 ‘resim_yukle.asp 11 12 <% 13 14 enalt_sayi = 100000 15 enust_sayi = 999999 16 17 Randomize() 18 19 isle  ... Devamini Okuyun

Share This:

[ASP]Rastgele Sayı Üretme


74

  1 <!–  http://www.kodmerkezi.com –> 2 <% 3 intLowerBound = 1 ’alt sınır 4 intUpperBound = 9 ’üst sınır 5 6 Randomize() 7 8 intRangeSize = intUpperBound - intLowerBound + 1 9 sngRandomValue = intRangeSize * Rnd() 10 sngRandomValue = sngRandomValue + intLowerBound 11 intRandomInteger = Int(sngRandomValue) 12 13 Response.Write intRandomInteger 14 %> 15 <!–  http://www.kodmerkezi.com –> ... Devamini Okuyun

Share This: