ASP.NET Nedir?

30 Ağustos 2013 ogreniyoruz.org 0

ASP.NET nedir düşünceleriyle aramalar yapan, konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen okurlarımızın isteği üzerine konu hakkında bir derleme yaptık. ASP.NET, Microsoft firması tarafından geliştirilmiş bir […]

[ASP]Kod Göster Kodu

30 Ağustos 2013 ogreniyoruz.org 0

  <!–  http://www.kodmerkezi.com –> 2 <% 3 whichfile=server.mappath(“default.asp”) 4 5 Set fs = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) 6 Set thisfile = fs.OpenTextFile(whichfile, 1, False) 7 8 counter=0 9 do while not thisfile.AtEndOfStream 10 counter=counter+1 11 thisline=thisfile.readline 12 response.write server.htmlencode(thisline) & “<br>” 13 loop 14 […]

[ASP]Resim Tumblr Yapma

30 Ağustos 2013 ogreniyoruz.org 0

  1 <!–  http://www.kodmerkezi.com –> 2 3 ‘Form Sayfanız: 4 5 <form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”resim_yukle.asp” ENCTYPE=”multipart/form-data” > 6 <input type=”file” name=”file” /> 7 <input name=”Submit” type=”submit” /> 8 </form> 9 10 ‘resim_yukle.asp 11 12 <% 13 14 enalt_sayi = 100000 15 […]

[ASP]Rastgele Sayı Üretme

30 Ağustos 2013 ogreniyoruz.org 0

  1 <!–  http://www.kodmerkezi.com –> 2 <% 3 intLowerBound = 1 ‘alt sınır 4 intUpperBound = 9 ‘üst sınır 5 6 Randomize() 7 8 intRangeSize = intUpperBound – intLowerBound + 1 9 sngRandomValue = intRangeSize * Rnd() 10 sngRandomValue = sngRandomValue + intLowerBound 11 intRandomInteger = Int(sngRandomValue) 12 13 Response.Write intRandomInteger 14 […]